Ar-Ge

Ana Sayfa Ar-Ge Beton Laboratuvarları

Beton Laboratuvarları

Pascal Yapı Kimyasalları Beton Laboratuvarı, Türkiye Beton Sektöründe yaratılan Katma Değer’in ve Milli Bilgi Birikimi’nin arttırılması için, Ürün Geliştirme ve Kalite İyileştirme adımlarında ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Tecrübeli, istekli ve sonuca odaklı ekibimizle ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermek, üstün tasarım ve mühendislik hizmetleriyle uzun vadeli değer yaratmak öncelikli hedefimizdir.

Laboratuvarımız, Kalite Kontrol ve Ar&Ge faaliyetlerinde Kimya Laboratuvarı ile eş zamanlı çalışmaktadır. Katkı ve beton bileşenlerinin kontrolleri, ürün geliştirme ve ihtiyaca özel kalite maliyet optimizasyon çalışmaları  uzman kadromuz ile standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Yeni ve alternatif hammadde kaynaklarının araştırılması, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk kriterleri esas alınarak, performansları değerlendirilerek kullanılabilirliğine onay verilmesi rutin çalışmalarımız arasındadır.
Müşterilerimizden gelen beton hammaddelerinin detaylı olarak kalite kontrollerinin yapılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması için “Tedarikçi Takip Kriterlerinin” oluşturulması, her beton sınıfı ve tipi için optimum dizaynların hazırlanması ve düşük standart sapma ile çalışabilme sağlayan “Kalite Planlarının” oluşturulması, Ar-Ge ve Kalite faaliyetlerimiz arasındadır.
Sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek, her tür ve cins çimento, mineral katkı ve bunların kombinasyonları ile uyumlu çalışabilen katkı türleri geliştirmek ve yeni beton dizaynları oluşturmak müşterilerimize derin hareket kabiliyeti ve rekabet gücü kazandırmaktadır.
Standart beton optimizasyonun yanı sıra ihtiyaca özel çözüm bulmadaki tecrübemiz ve hızımız laboratuvarımızı farklı kılar. Kalite problemi yönetiminde kendimize has geliştirdiğimiz proseslerle hızlı ve kalıcı çözümler üretme becerisine sahibiz.    
Üniversiteler, hammadde tedarikçileri, ulusal ve uluslararası özel ve tüzel kuruluşlar, odalar ve enstitülerle işbirliği yaparak sektörümüze katkıda bulunmak faaliyetlerimiz arasındadır.

Laboratuarımızın tüm bölümleri ve teknik ekipmanlarımız, kür odamızın kapasitesi, sürekli kalite ve gelişme hedefimizi karşılayabilecek niteliktedir. Tüm çalışmalar, TS EN206-1 standardına uygundur.

Çimento ve mineral katkılar: Priz başı ve sonu tayini, harç deneyi ile basınç ve eğilme dayanım testleri, çimentomsu malzemeler ile katkı uyum testleri ve taze ve sertleşmiş beton performansına etkileri.

İnce ve kaba agregalar: Özgül ağırlık, su emme, kum eşdeğeri, metilen mavisi, gevşek birim ağırlık,ince malzeme ve çok ince malzeme tayini, ince ve kaba agregaların taze ve sertleşmiş beton performansına etkileri testleri yapılmaktadır.

Karışım suyu: Müşterilerimiz tarafından beton üretiminde kullanılan beton karma suyunun ve geri dönüşüm suyunun taze ve serleşmiş beton performansına etkileri ölçülmektedir.

Özel ürünler için: Yayılma ve vizkosite testleri. Çok kısa zamanda kalıp alması gereken beton türlerinde, kalıp içinde (sahada) basınç dayanımının ölçülmesi gibi ülkemizde henüz uygulanmayan yenilikçi testler yapılmaktadır.

REFERANSLAR